Rejestracja samochodu

Koszt przerejestrowania samochodu używanego

Koszt przerejestrowania samochodu używanego

Decydując się zarówno na zakup nowego jak i używanego samochodu musimy mieć świadomość kosztów jakie się z tym wiążą. Koszt przerejestrowania samochodu to sprawa oczywista. Wszystkie przepisy znajdują się w ustawie “Prawo o ruchu drogowym”. W artykule 73 przeczytamy, że na wniosek właściciela starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania dokonuje rejestracji pojazdu, wydaje dowód rejestracyjny, a także zalegalizowane tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną. Pamiętajmy, że rejestracji zakupionego pojazdu powinniśmy dokonać do 30 dni od daty zakupu. Po złożeniu wniosku właściciel samochodu otrzyma decyzję o czasowej rejestracji pojazdu. Otrzyma on również tzw. miękki dowód czyli czasowe, nieprzekraczające 30 dni pozwolenie na poruszanie się zgłoszonym samochodem. W tym okresie nastąpi wydanie nowego dowodu rejestracyjnego (należy pamiętać o oddaniu pozwolenia czasowego oraz o opłaceniu polisy OC).

Rejestracja używanego auta

Rejestrując używany samochód możemy zaoszczędzić nieco na opłatach jeśli zdecydujemy się na pozostawienie dotychczasowych tablic. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy sprzedawca i kupujący są zameldowani w tym samym powiecie. W tym przypadku wydatki będą następujące:

  • Dowód rejestracyjny – 54 zł
  • Pozwolenie czasowe – 13,50 zł
  • Nalepka kontrolna – 18,50 zł
  • Nalepka legalizacyjna – 12,50 zł
  • Opłata ewidencyjna – 2 zł

Jeśli chcemy posiadać nowe tablice rejestracyjne musimy dodać ich cenę do wyżej wymienionych opłat. Zwyczajne tablice rejestracyjne kosztują 80,00 zł zaś indywidualne 1000,00 zł.

Auta zza granicy

Jeśli zakupiliśmy pojazd poza granicami Polski do wyżej wymienionych opłat należy doliczyć 75 zł. Jest to koszt wydania karty pojazdu. Dokument ten zawiera całą historię samochodu i jest niezbędny do wydania dowodu rejestracyjnego. Obowiązkiem producenta lub importera auta jest dostarczenie karty pojazdu jego właścicielowi.  Jednak jeśli pojazd sprowadzono z zagranicy sami musimy poprosić o jego wydanie. Dokonamy tego składając wniosek w właściwym urzędzie rejestrującym.

Pieniądze, które wydaliśmy na nasz nowy samochód nie będą zatem ostatnimi wydatkami. Mimo to trzeba koniecznie zadbać o zarejestrowanie pojazdu do 30 dni od dnia zakupu.

Udostępnij

O autorze