Strona główna
Poradnik
Tutaj jesteś

Jakie informacje powinny znaleźć się w oświadczeniu o kolizji?

27 czerwca 2022 Jakie informacje powinny znaleźć się w oświadczeniu o kolizji


Wypadki po prostu się zdarzają. Niezależnie od tego, jak bardzo staramy się jeździć bezpiecznie, to zawsze możemy trafić na kogoś, kto nie przykłada do tego większej wagi albo z jakiegoś powodu nie zachowa wystarczającej ostrożności ten jeden raz. Czasami wypadek spowodowany jest przez okoliczności zewnętrzne, a innym razem zawini jeden z uczestników ruchu. Koniecznie wtedy trzeba sporządzić oświadczenie o kolizji. Co to jest i co warto wiedzieć na jego temat?

Co to jest oświadczenie o kolizji?

Oświadczenie o kolizji jest dokumentem, który przygotowuje się, kiedy dojdzie do stłuczki i kiedy nie ma wątpliwości co do tego, kto w danej sytuacji zawinił, albo żaden z uczestników nie odniósł większej, widocznej od razu szkody. Oświadczenie takie może być następnie przekazane przez kierowcę, który odniósł szkodę ubezpieczycielowi, u którego sprawca wypadku na wykupione OC wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do pokrycia kosztów naprawy, czy wypłaty odszkodowania za zniszczone auto. 

Zasadniczo wyróżnia się dwa typy oświadczeń o kolizji. Oświadczenie sprawcy kolizji wypisywane jest w sytuacji, w której sprawa jest jasna i żadna ze stron nie zgłasza wątpliwości co do przebiegu wypadku i tego, po której stronie leży wina. Najczęściej wypisuje się je w sytuacjach oczywistych, takich jak na przykład uderzenia auta na parkingu, czy niedostosowanie się do znaków drogowych albo sygnalizacji przez jedną ze stron zdarzenia. Drugim typem jest oświadczenie o kolizji podpisywane obustronnie, w którym obaj uczestnicy wypadku oświadczają, że miało miejsce dane zdarzenie (na przykład kolizja) i nie wskazuje się na winnego, a jedynie opisuje zaistniałe okoliczności. Warto w tym miejscu wspomnieć o jednej istotnej kwestii. Oświadczenie o kolizji jest dokumentem mającym swoją moc prawną, ale może też być ono wycofane przez każdą ze stron w dowolnym momencie. Może się na przykład zdarzyć, że któryś z uczestników uzna, że podpisanie oświadczenia zostało na nim w jakiś sposób wymuszone albo że działał pod wpływem szoku, w związku z czym jego możliwość rozeznania się w sytuacji po wypadku była ograniczona. Oświadczenie więc jest dokumentem pomocnym i w wielu wypadkach koniecznym, ale należy pamiętać, że jako narzędzie pomocne w naprawie szkody, albo uzyskaniu odszkodowania ma też swoje ograniczenia.

Kiedy sporządza się oświadczenie o kolizji?

Kiedy na drodze dojdzie do kolizji pomiędzy dwoma uczestnikami ruchu posiadającymi OC, konieczne jest podjęcie pewnych, przewidzianych prawem kroków. Po pierwsze, o ile to możliwe, oba pojazdy powinny zostać usunięte z drogi, żeby zapewnić bezpieczeństwo pozostałym uczestnikom ruchu. Jeżeli w czasie wypadku ktokolwiek został ranny, to zgodnie z prawem konieczne jest wezwanie policji. Można tego nie robić wyłącznie w sytuacji, w której żaden z uczestników wypadku nie odniósł obrażeń. Jeżeli w sprawie interweniuje policja, to sporządza ona stosowny protokół, w którym jasno opisane są szczegóły wypadku. W takiej sytuacji nie ma obowiązku spisywania oświadczenia. Jeżeli zaś nie ma konieczności angażowania policji i sprawcy zgadzają się co do tego, kto zawinił, koniecznie trzeba spisać oświadczenie o kolizji. Z kolei gdy nie ma takiej zgody albo co gorsza, któryś z uczestników decyduje się na ucieczkę z miejsca wypadku, to wezwanie policji jest jedynym rozwiązaniem. Oświadczenie spisuje się w jeszcze jednej sytuacji. Kiedy dojdzie do niegroźnej stłuczki i nikt nie odniesie istotnej szkody, albo sprawa pomiędzy stronami zostanie załatwiona na miejscu. W takim wypadku oświadczenie o kolizji spisuje się na wypadek, gdyby w późniejszym czasie jednak okazało się, że doszło do uszkodzenia któregoś z samochodu, którego nie dało się wykryć od razu. Oświadczenie może być wtedy podstawą do ubiegania się o odszkodowanie.

Jakie informacje powinno zawierać oświadczenie o kolizji?

Prawodawca doskonale wie, że wypadków nie da się przewidzieć. Oświadczenie może być więc spisane w dowolnej formie, nawet na zwykłej kartce papieru dowolnego formatu. Jego ważność definiowana jest nie przez formę, ale przez informacje, które zawiera. Na prawidłowo spisane oświadczenie składa się więc kilka istotnych elementów. Oświadczenie powinno zawierać informację o tym, co się stało oraz gdzie i kiedy doszło do zdarzenia. Konieczny jest więc krótki opis. Musi zawierać dane uczestników i wskazanie, który z nich w danej sytuacji zawinił. Niezbędne jest umieszczenie danych uczestników wypadku, a także numerów rejestracyjnych ich pojazdów. W oświadczeniu trzeba zawrzeć możliwie jak najwięcej szczegółów dotyczących samego zdarzenia. Każda brakująca informacja może zostać użyta przez ubezpieczalnię do podważenia winy sprawcy i tym samym uniknięcia odpowiedzialności za powstałą szkodę.

DriveOMNI

W naszej redakcji przygotowujemy artykuły, które nie tylko pomagają w rozwiązywaniu problemów związanych z samochodami i motocyklami, ale także inspirują do odkrywania nowych dróg i doświadczeń na czterech lub dwóch kółkach.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Wideorejestrator Samochodowy
Używany SEAT z pewnym pochodzeniem
Poznaj ratę leasingu nowego auta firmowego

Jesteś zainteresowany reklamą?

Poznaj ratę leasingu nowego auta firmowego