Strona główna
Poradnik
Tutaj jesteś

Rejestracja samochodu wykupionego z leasingu. Co warto wiedzieć? 

24 lutego 2023

Po zakończeniu leasingu przedsiębiorca ma prawo wykupu samochodu. Następnie może dalej go używać jako właściciel lub sprzedać nowemu nabywcy. W obu przypadkach konieczne będzie przerejestrowanie pojazdu.

Dowiedz się, jak zarejestrować poleasingowe auto, gdzie to zrobić oraz w jaki sposób. Poznaj niezbędne w celu rejestracji procedury i wymagane dokumenty.

Obowiązek zgłoszenia nabycia samochodu

Właściciel wykupionego z leasingu auta ma obowiązek zgłosić w wydziale komunikacji fakt nabycia pojazdu. Przepis ten wynika z art. 78 (Przeniesienie własności pojazdu) ustawy Prawo o ruchu drogowym. Powinien tego dokonać w terminie 30 dni – w przeciwnym razie może zostać na niego nałożona kara w wysokości od 200 do 1000 zł.

Gdzie zarejestrować pojazd?

Osoby fizyczne rejestrują samochód wykupiony z leasingu w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Przedsiębiorca zamierzający zarejestrować pojazd na firmę (spółkę prawa handlowego) powinien natomiast złożyć wniosek w wydziale komunikacji właściwym ze względu na siedzibę swojej działalności gospodarczej.

Rejestracja auta poleasingowego przez leasingobiorcę

Jeśli leasingobiorca chce zarejestrować samochód po wykupie, powinien złożyć w wydziale komunikacji wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami. Są to:

  • karta pojazdu,
  • dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym,
  • ważna polisa OC,
  • dowód własności pojazdu,
  • tablice rejestracyjne,
  • aktualny KRS firmy leasingowej – wymagany przez niektóre urzędy,
  • faktura VAT potwierdzająca wykup lub umowa sprzedaży,
  • potwierdzenie wniesionych opłat (m.in. za dowód rejestracyjny, tablice i pozwolenie czasowe),
  • dokument tożsamości – do wglądu.

Opłaty niezbędne w celu zarejestrowania pojazdu można uregulować w kasie wydziału komunikacji lub zapłacić przelewem. Decyzję o rejestracji samochodu i dowód rejestracyjny właściciel może odebrać w terminie 30 dni od złożenia wniosku.

Rejestracja pojazdu sprzedanego przez leasingobiorcę po wykupie

Leasingobiorca może po wykupie sprzedać pojazd innej osobie, dzięki czemu nie będzie musiał go rejestrować. Obowiązek ten przejdzie na nowego nabywcę, który otrzyma od sprzedającego (leasingobiorcy) potwierdzającą transakcję fakturę VAT oraz pozostałe dokumenty potrzebne do rejestracji. Będzie musiał następnie złożyć je we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wydziale komunikacji. W takiej sytuacji oprócz standardowych dokumentów trzeba dołączyć do wniosku fakturę pośrednią – dokumentującą wykup pojazdu przez leasingobiorcę od firmy leasingowej.

Poznaj ratę leasingu nowego auta firmowego

DriveOMNI

W naszej redakcji przygotowujemy artykuły, które nie tylko pomagają w rozwiązywaniu problemów związanych z samochodami i motocyklami, ale także inspirują do odkrywania nowych dróg i doświadczeń na czterech lub dwóch kółkach.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Wideorejestrator Samochodowy
Używany SEAT z pewnym pochodzeniem
Poznaj ratę leasingu nowego auta firmowego

Jesteś zainteresowany reklamą?

Poznaj ratę leasingu nowego auta firmowego